Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne
"Ósemkowa Akademia Umiejętności"
      44 - 240  Żory, ul. Wysoka 13

 

osemkowaakademia.pl

W ramach małego grantu pod nazwą „Akademia Piłkarska Rogoźna promuje miasto Żory” otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 5000 zł na zakup strojów piłkarskich.

 

Chcemy bardzo podziękować Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Żory p. Kazimierzowi Dajce za wsparcie projektu oraz koordynację naszych  sportowych działań.

 

Podziękowania  należą się również Wydziałowi Edukacji i Promocji Urzędu Miasta Żory, który dzięki przekazanym środkom finansowym umożliwił nam realizację tego przedsięwzięcia.

 

Dziękujemy Radzie Dzielnicy Rogoźna (kadencja 2016 - 2021) za wsparcie finansowe działalności Zespołu Rogoźna Folk i dofinansowanie do zakupu strojów ludowych.

 

Podziękowania

09 marca 2022
Laureaci VIII Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej 2022